Mistä on maailman paras hallinto tehty?

Apulaisjohtaja Olli Ahonen, Valtiokonttori: ”Maailman parhaassa hallinnossa data on pantu töihin – tekemään työstämme vaikuttavampaa ja helpompaa. Kone voi olla hyvä renki päätöksenteossa ja toiminnan tehostamisessa, kun se koulutetaan oikealla ja laadukkaalla datalla.”

Suomessa on monin mittarein mitattuna erinomainen julkinen hallinto. Mutta mikä tekee siitä maailman parhaan?

Vuoden 2020 Valtio Expon teemana on Maailman paras hallinto – tiedolla ja taidolla. Tulevaa kevättä ja Valtio Expoa odotellessa pureudumme teemaan tarkastelemalla maailman parasta hallintoa eri näkökulmista. Teemaa avaavassa juttusarjassa Valtiokonttorin asiantuntijat kertovat, miten mm. tiedolla johtaminen, jatkuva oppiminen ja kokeilut, reaaliaikatalous sekä kestävä kehitys vaikuttavat työhömme valtionhallinnossa nyt ja tulevaisuudessa – ja nostattavat hallintomme maailman parhaaksi.

Ensimmäisessä teema-artikkelissa kysymme Valtiokonttorin Talous, tieto ja työelämä -toimialan apulaisjohtaja Olli Ahoselta, miten hän ymmärtää laajan tietojohtamisen käsitteen ja miksi tiedolla johtaminen on avainasemassa maailman parhaassa hallinnossa.

Maailman paras tiedolla johdettu hallinto

Elämme aikaa, jossa tiedon määrä kasvaa kiihtyvällä vauhdilla. Saatavillamme on enemmän dataa kuin pystymme edes käsittämään, saati käsittelemään. Maailma toimii myös koko ajan enemmän ja enemmän reaaliaikaisesti – tieto kertyy ja elää reaaliajassa. Digitaalisessa maailmassa ajan, paikan ja monistettavuuden kaltaisia rajoitteita ei ole. Tiedon määrä, saatavuus ja reaaliaikaisuus ovat tehneet myös tietojohtamisen mahdolliseksi aivan uudella tavalla ja laajuudella. On tärkeää, että tämä potentiaali valjastetaan tehokkaaseen käyttöön, palvelemaan hallintoa ja johtamista.

Myös valtionhallinto ja sen tarjoama palvelut digitalisoituvat. Valtionhallinnon toiminnasta syntyy runsaasti rakenteista, jäsenneltyä dataa, jota voidaan käyttää hyödyksi johtamisessa ja kehittämisessä. Tämä koskee myös hallinnollista dataa eli ns. konsernidataa, minkä hyödyntämistä valtioneuvoston päätöksenteon tukena esitetään lakiin perustuvaksi tehtäväksi Valtiokonttorille.

Kuten kaikkialla, missä dataa alkaa kertyä, myös hallinnon datan osalta lisääntyvät odotukset sen käyttämisestä hyväksi päätöksenteossa. Meillä on valtavat resurssit tietoa, johon perustaa päätöksentekoa ja josta hakea myös ennakointitietoa tulevaisuutta varten. Usein päätöksen tekijöinä oletetaan olevan ihmisiä: päälliköitä ja johtajia, joiden tekemien päätösten taustalla oletetaan olevan paras käytettävissä oleva tieto.

”Maailman parhaassa hallinnossa data on pantu töihin – tekemään työstämme vaikuttavampaa ja helpompaa. Kone voi olla hyvä renki päätöksenteossa ja toiminnan tehostamisessa, kun se koulutetaan oikealla ja laadukkaalla datalla.”

Toinenkin käyttö olisi mahdollista kertyneelle tiedolle. Päätöksentekoa voitaisiin automatisoida nykyistä pidemmälle. Tekoäly ja muut tekniikat mahdollistavat sen, että usein toistuvat tai runsaasti dataa tarvitsevat päätökset voidaan siirtää koneiden tehtäväksi. Koneet tekevät työtä käskettyä ja ovat uupumattomia ja tarkkoja. Niiden tekemät päätökset eivät, hyvässä tai pahassa, sisällä mahdollisuutta inhimillisille poikkeamille.

Esimerkiksi uuden työntekijän aloittaessa voitaisiin paljon nyt käsin tehtävää rutiinityötä automatisoida. Tarvittavien tarvikkeiden ja avaimien hankinta, perehdytyssuunnitelman kalenterointi ja perusjärjestelmien tilien avaaminen voisi tapahtua automaattisesti. Robotti voisi muistuttaa ja kalenteroida toistuvat tapaamiset: kehityskeskustelut, kuukausitapaamiset, tiimien kokoukset. Se voisi tilata matkaliput ja hotellit sekä tehdä ja tarkistaa matkalaskut.

Maailman parhaassa hallinnossa data pitäisi panna töihin. Sen avulla voimme tehdä työstämme entistä vaikuttavampaa ja miellyttävämpää. Koneet voivat olla hyviä renkejä, kun ne koulutetaan oikealla ja laadukkaalla datalla.

Me Valtiokonttorissa haluamme olla edelläkävijöitä tietoon perustuvassa toiminnassa ja päätöksenteossa. Kehittämällä ja tukemalla tietojohtamista luomme valmiuksia koko valtionhallinnolle entistä tehokkaampaan tiedolla johtamiseen ja tiedon hyödyntämiseen.

Olli Ahonen
Apulaisjohtaja
Talous, tieto ja työelämä -toimiala
Valtiokonttori
olli.ahonen (at) valtiokonttori.fi
@Olli_T_Ahonen

Seuraa Valtio Expon kuulumisia ja keskustelua: www.valtioexpo.fi | Twitterissä: #valtioexpo