Saavutettavuusseloste

Saavutettavuusseloste, valtioexpo.fi

Tämä saavutettavuusseloste koskee valtioexpo.fi-sivustoa ja on laadittu 19.12.2019. Olemme arvioineet sivuston saavutettavuuden itse. Arvioinnissa on hyödynnetty Avaava Oy:n valtiokonttori.fi- ja valtionvelka.fi-sivustoille tekemiä saavutettavuusauditointeja.

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Sivustomme täyttää kriittiset saavutettavuusvaatimukset. Alle on listattu havaitut puutteet saavutettavuudessa.

Teemme jatkuvasti työtä saavutettavuuden parantamiseksi. Ota ongelmatilanteissa yhteyttä Valtiokonttoriin. Yhteystiedot löytyvät sivulta https://www.valtiokonttori.fi/yhteystiedot/.

Syy noudattamatta jättämiselle

Kohtuuton rasite. Teemme jatkuvasti työtä saavutettavuuden parantamiseksi ja puutteen korjaamiseksi. Tavoiteaikataulu korjauksille on kevät 2020.

Digipalvelun ei-saavutettava sisältö (WCAG-kriteerien mukaan)

1.   Havaittava

1.1 Sivuston värimaailma ei kaikilta osin täytä kontrastikriteerejä

Sivuilla on tekstin ja taustan sekä ikonien tai käyttöliittymäelementtien ja taustan väriyhdistelmiä, jotka eivät täytä kontrastivaatimuksia. Joissain kohdin tekstiä on suoraan kuvan tai videon päällä.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty: 1.4.1 Värien käyttö, 1.4.11 Ei-tekstimuotoisen sisällön kontrasti

1.2 Painikkeiden toiminta ruudunlukijalla on puutteellista

Jotkut painikkeet ovat näkymättömiä kaikille ruudunlukijaohjelmille tai osalle niistä. Otsikkotasojen hierarkiassa voi vielä olla puutteita.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty: 1.3.1 Informaatio ja suhteet

1.3 Otsikkotasojen merkintä on puutteellista

Otsikkotasojen hierarkia on monessa kohtaa väärin. Joitain otsikoita ei ole merkitty otsikoiksi.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty: 1.3.1 Informaatio ja suhteet

1.4 Videoiden saavutettavuus on puutteellista

Videoista puuttuu tekstitys.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty: 1.2.3 Kuvailutulkkaus tai mediavastine (tallennettu)

2.   Hallittava

2.1 Näppäimistön fokus ei ole riittävän näkyvä

Näppäimistön fokuksen tyylinä on käytetty selaimien oletustyyliä. Monissa kohdissa, esimerkiksi tumman painikkeen ympärillä, fokus ei ole riittävä osoittamaan fokuksen sijaintia.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty: 2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa)

2.2 Näppäimistökäytössä on puutteita

Näppäimistöllä ei pääse käsiksi esimerkiksi sosiaalisen median linkkeihin.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty: 2.1.1 Näppäimistö, 2.1.2 Ei näppäimistöansaa

2.3 Linkkien otsikko ei ole riittävän kuvaava

Joidenkin linkkien nimet eivät toimi irrallaan asiayhteydestä, esim. ”Tutustu tästä.”

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty: 2.4.7 Näkyvä kohdistus

2.4 Pdf-tiedostot

Joidenkin pdf-tiedostojen saavutettavuudessa saattaa olla puutteita.

3.   Ymmärrettävä

3.1 Ammattisanasto

Sivustolla on osittain käytetty ammattisanastoa, joka ei ehkä ole kaikille käyttäjille ymmärrettävää.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty: 3.1.3 Epätavalliset sanat

4.   Toimintavarma

4.1 Muiden tahojen tuottama materiaali

Valtiokonttori ei vastaa muiden tahojen tuottaman sisällön toimivuudesta osana sivustoamme. Tällaisia sisältöjä ovat mm.

Palaute ja saavutettavuuspuutteista ilmoittaminen

Sivuston saavutettavuudesta voi antaa palautetta sähköpostitse osoitteeseen viestinta(at)valtiokonttori.fi.

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

, Päivitetty 2.1.2020 klo 11:22