Saavutettavuusseloste

Saavutettavuusseloste, valtioexpo.fi

Tämä saavutettavuusseloste koskee valtioexpo.fi-sivustoa ja on laadittu 19.12.2019 ja päivitetty 22.9.2023. Olemme arvioineet sivuston saavutettavuuden itse. Arvioinnissa on hyödynnetty Avaava Oy:n valtiokonttori.fi- ja valtionvelka.fi-sivustoille tekemiä saavutettavuusauditointeja sekä Eficode Oy:n tekemää auditointia Valtiolla.fi-sivustolle.

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Sivustomme täyttää kriittiset saavutettavuusvaatimukset. Alle on listattu havaitut puutteet saavutettavuudessa.

Teemme jatkuvasti työtä saavutettavuuden parantamiseksi. Ota ongelmatilanteissa yhteyttä Valtiokonttoriin, sähköpostiosoitteeseen: valtio.expo@valtiokonttori.fi.

Syy noudattamatta jättämiselle

Kohtuuton rasite. Teemme jatkuvasti työtä saavutettavuuden parantamiseksi ja puutteen korjaamiseksi.

Digipalvelun ei-saavutettava sisältö (WCAG-kriteerien mukaan)

1.   Havaittava

1.1 Sivuston värimaailma ei kaikilta osin täytä kontrastikriteerejä

Sivuilla on tekstin ja taustan sekä ikonien tai käyttöliittymäelementtien ja taustan väriyhdistelmiä, jotka eivät täytä kontrastivaatimuksia. Joissain kohdin tekstiä on suoraan kuvan tai videon päällä.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty: 1.4.1 Värien käyttö, 1.4.11 Ei-tekstimuotoisen sisällön kontrasti

1.2 Painikkeiden toiminta ruudunlukijalla on puutteellista

Jotkut painikkeet ovat näkymättömiä kaikille ruudunlukijaohjelmille tai osalle niistä. Otsikkotasojen hierarkiassa voi vielä olla puutteita.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty: 1.3.1 Informaatio ja suhteet

1.3 Otsikkotasojen merkintä on puutteellista

Otsikkotasojen hierarkia on monessa kohtaa väärin. Joitain otsikoita ei ole merkitty otsikoiksi.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty: 1.3.1 Informaatio ja suhteet

1.4 Videoiden saavutettavuus on puutteellista

Ennen 23.9.2020 julkaistuista videoista puuttuu tekstitys.
Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty: 1.2.3 Kuvailutulkkaus tai mediavastine (tallennettu)

2.   Hallittava

2.1 Näppäimistön fokus ei ole riittävän näkyvä

Näppäimistön fokuksen tyylinä on käytetty selaimien oletustyyliä. Monissa kohdissa, esimerkiksi tumman painikkeen ympärillä, fokus ei ole riittävä osoittamaan fokuksen sijaintia.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty: 2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa)

3.   Ymmärrettävä

Sivuston ymmärrettävyydessä ei ole ongelmia.

4.   Toimintavarma

4.1 Muiden tahojen tuottama materiaali

Valtiokonttori ei vastaa muiden tahojen tuottaman sisällön toimivuudesta osana sivustoamme.

Palaute ja saavutettavuuspuutteista ilmoittaminen

Sivuston saavutettavuudesta voi antaa palautetta sähköpostitse osoitteeseen valtio.expo(at)valtiokonttori.fi.

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

, Päivitetty 22.9.2023 klo 11:25