Tietosuojaseloste, Valtio Expo -sivusto

Laadittu 23.10.2019

1 Rekisterinpitäjä

Nimi: Valtiokonttori
Osoite: Sörnäisten rantatie 13, PL14, 00054 Valtiokonttori
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite): puh. +358 (0) 295 50 2000, kirjaamo(at)valtiokonttori.fi

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Ismo Tikka, Hallinto ja kehittäminen -toimiala
Osoite: Sörnäisten rantatie 13, PL14, 00054 Valtiokonttori
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite): + 358 (0) 295 50 3210, ismo.tikka(at)valtiokonttori.fi

3 Tietosuojavastaava

Heikki Kangas, puh. +358 (0) 295 50 2156, tietosuojavastaava(at)valtiokonttori.fi

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

  1. Asiakaspalautteisiin vastaaminen (sähköposti): Asiakas voi antaa palautetta lähettämällä sähköpostia sivuston kautta. Asiakkaan antamia yhteystietoja käytetään vain palautteeseen vastaamiseen. Asiakas antaa suostumuksensa lähettäessään sähköpostiviestin.
  2. Puhujien esittelyt sivustolla (tapahtuman esiintyjät): Valtio Expo -tapahtuman pääesiintyjät esitellään sivustolla heidän omalla suostumuksellaan. Esittelytekstit ja valokuvat ovat esiintyjien itse toimittamia.
  3. Kävijäseuranta: Sivuston kehittämisen tueksi keräämme evästeillä tilastotietoa sivuston käytöstä. Kerättävien tietojen perusteella ei kuitenkaan yksilöidä käyttäjää. Käytössä on Google Analytics -kävijäseuranta.
  4. Näytteilleasettajat: Organisaatiot voivat ilmoittautua mukaan tapahtumaan näytteilleasettajiksi sivuston kautta. Ilmoittautuminen tapahtuu Lyyti-järjestelmässä. Näytteilleasettajien nimet, logot ja esittelyt julkaistaan sivustolla. Esittelytekstit ja logot ovat näytteilleasettajien itse toimittamia.
  5. Tapahtuman kävijät: Kävijät voivat ilmoittautua tapahtumaan vieraiksi sivuston kautta. Ilmoittautuminen tapahtuu Lyyti-järjestelmässä, eikä annettuja tietoja tallenneta sivustolle. Tapahtuman kävijöistä ei muodostu rekisteriä sivustolle.

5 Rekisterin tietosisältö

  1. Palaute: palautteenantajan antamat tiedot, yleensä s-postiosoite ja nimi, mahdollisesti puhelinnumero. Tietojen avulla Valtiokonttori vastaa palautteeseen.
  2. Puhujien esittelyt sivustolla: Henkilön nimi, titteli, lyhyt kuvaus taustoista, osaamisalueista yms. sekä valokuva.
  3. Kävijäseuranta (Google Analytics): Käyttäjän IP-osoite ilman yksilöiviä tietoja (=anonymisoitu IP), jolloin Google Analytics käyttää vain osaa kerätystä IP-osoitteesta koko osoitteen sijaan. Käyttäjän on mahdollista määrittää selaimesta do not track -asetus, jolloin Google Analytics ei kirjaa edes em. tietoa. IP-osoitteen perusteella kävijäseurantaan kootaan tietoa käyttäjän toiminnoista sivustolla. Tällaisia tietoja ovat esim. navigointi sivustolla, linkkien klikkaaminen, vierailun kesto ja tieto siitä, mistä ja miten palveluun tullaan ja mihin palvelusta siirrytään. Lisätietoa IP-osoitteen anonymisoinnista osoitteessa https://support.google.com/analytics/answer/2905384/
  4. Näytteilleasettajat: Näytteilleasettajista julkaistaan sivustolla organisaation esittely, logo ja linkki organisaation omille kotisivuille.

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Kohdat 1, 2 ja 4: Tiedot saadaan asiakkaalta itseltään.
Kohta 3: Tiedot kerätään evästein.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Kohdat 1 ja 3: Tietoja ei luovuteta eteenpäin.
Kohta 2: Tiedot julkaistaan osana julkisen sivuston sisältöä.
Kohta 4: Organisaation logo, esittely ja nimi julkaistaan osana julkisen sivuston sisältöä.

8 Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolella

Tietoja ei luovuteta eteenpäin.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

Kohdat 1-4: Rekisteri ei sisällä salassa pidettävää aineistoa. Pääsy tietojärjestelmissä käsiteltäviin tietoihin on vain rekisterinpitäjän valtuuttamilla henkilöillä. Käyttöoikeuksien ajantasaisuus tarkistetaan säännöllisesti ja turhat oikeudet poistetaan. Tietoverkko ja päätelaitteet, joilla rekisteri sijaitsee, on suojattu teknisin toimenpitein.

10 Tietojen säilytysaika/säilytysajan määräytymisen kriteerit

Kohta 1 (palaute): Tietoja säilytetään vain sen aikaa, kun asiakkaan asian käsittely edellyttää, tietoja ei tallenneta rekisteriksi.

Kohta 2 (esiintyjät):
 Tiedot säilytetään sivustolla niin kauan, kuin esiintyjälista on ajankohtainen ja hyödyksi tapahtuman asiakkaille.

Kohta 3 (kävijäseuranta): Tiedot tallennetaan Google Analytics -kävijäseurantapalveluun, jossa tietoja säilytetään 26 kuukautta. Kun datan säilytysjakso päättyy, data poistetaan automaattisesti kuukausittain.

Kohta 4 (näytteilleasettajat):
 Tiedot tallennetaan Valtio Expo -tapahtuman näytteilleasettajien rekisteriin ja säilytetään tapahtuman ajan. Tiedot säilytetään sivustolla niin kauan kuin ne ovat ajankohtaisia ja hyödyksi tapahtuman asiakkaille.

11 Tieto automaattisesta päätöksenteosta (esim. profilointi) sekä tiedot käsittelyyn liittyvästä logiikasta ja sen vaikutuksista rekisteröidylle

Tietojen pohjalta ei tehdä automaattisia päätöksiä eikä profilointeja.

12 Tarkastusoikeus

Kohdat 1-4: Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa. Pyyntö osoitetaan kirjaamoon.

13 Tiedon oikaiseminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa. Pyyntö osoitetaan kirjaamoon.

14 Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä

Kohdat 1-4: Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen, erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä, kuten profilointia.

15 Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus henkilötietojensa käsittelyn rajoittamiseen siten kuin yleisen tietosuoja-asetuksen 18 artiklassa säädetään.

16 Oikeus tietojen poistamiseen

Kohdat 1-4: Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä henkilötietojensa poistamista henkilörekisteristä. Pyyntö osoitetaan kirjaamoon.

17 Oikeus tehdä valitus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että hänen oikeuksiaan on rekisterinpitäjän toimesta loukattu.

18 Muut mahdolliset oikeudet

Henkilötietoja ei käytetä eikä luovuteta käytettäväksi suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia eikä markkina- ja mielipidetutkimusta eikä henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Asiakas voi ilmoittaa mahdollisesta havaitsemastaan tietosuojariskistä tai tietosuojaongelmasta Valtiokonttoriin sähköpostilla: viestinta@valtiokonttori.fi tai kotisivuston palautteiden kautta.

19 Evästeiden käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Evästeiden ainoana tarkoituksena on teknisesti helpottaa palvelun käyttöä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät ja siten helpottamaan sivuston käyttöä.

Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu esim. Internet Explorer -selainohjelman ”Työkalut” -valikosta löytyvän ”Internet asetukset” -valikon kautta kohdasta ”Suojaus”.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

, Päivitetty 22.1.2020 klo 01:50