Maailman paras hallinto pitää virkamiehen työssä

Sanna Länkelä ja Mervi Rask-Kalliomäki: Kunnossa kaiken uraa

Maailman parhaassa hallinnossa työntekijöistä pidetään huolta – myös ja erityisesti silloin, jos työkyky syystä tai toisesta heikentyy. Toimivan ammatillisen kuntoutuksen avulla voidaan kullekin löytää sopiva, työkyvyn sallima tapa pysyä mukana työelämässä. Työssä jatkaminen ja jaksaminen mahdollisimman pitkään on niin työntekijän kuin työnantajan ja yhteiskunnan etu.

Vuoden 2020 Valtio Expon teemana on Maailman paras hallinto – tiedolla ja taidolla. Tulevan Valtio Expon teemaan johdattelevan artikkelisarjan toisessa osassa tarkastellaan, miten kuntoutukseen liittyvät kysymykset kytkeytyvät maailman parhaaseen hallintoon. Artikkelissa Valtiokonttorissa työ- ja sotilastapaturmiin liittyvästä kuntoutuksesta vastaava kuntoutusasiantuntija Sanna Länkelä ja Kevassa ammatillisesta kuntoutuksesta vastaava kuntoutusasiantuntija Mervi Rask-Kalliomäki kertovat, miten kuntoutuksen kautta mm. ehkäistään syrjäytymistä ja edistetään maailman parasta hallintoa.

Kunnossa kaiken uraa

Joskus käy niin, ettei työelämä suju niin kuin on suunnitellut. Vastaan voi tulla myös karikkoja. Tapaturman tai sairastumisen seurauksena työkyky voi muuttua yllättäenkin niin, ettei työntekijä voi jatkaa sen hetkisessä työssään entiseen tapaan. Tämän ei kuitenkaan tarvitse tarkoittaa työuran katkeamista. Oikea-aikaisella ja toimivalla kuntoutuksella voidaan etsiä työkykyyn sopiva tehtävä ja kääntää urapolku uuteen suuntaan.

Maailman parhaaseen hallintoon kuuluu, että ihmiset viihtyvät, jaksavat ja pysyvät töissä mahdollisimman pitkään. Virkamiehestä tulee pitää huolta koko työuran ajan, aina vanhuuseläkevuosiin asti. Hyvinvoiva työntekijä on organisaation voimavara, jota kannattaa vaalia.

”Maailman paras hallinto ei toimi ilman hyviä ja hyvinvoivia työntekijöitä. Ammatillisen kuntoutuksen avulla työntekijät pidetään kunnossa ja mukana työelämässä. Näin ehkäisemme myös syrjäytymistä.”

Työuran ennenaikaisella katkeamisella on kallis hinta niin sosiaalisesti kuin taloudellisesti – sekä työntekijälle itselleen, että työnantajalle ja koko yhteiskunnalle. Yksilötasolla työelämästä pois jääminen voi syrjäyttää ja tuntua tulevaisuudessa kukkarossa menetettyinä eläkekertyminä. Pitkittyneet sairaslomat, työntekijän osaamisen menettäminen ja uuden löytäminen käyvät kalliiksi työnantajalle. Työkyvyttömyyseläkkeen kokonaishintaa ja vaikutusta ei valtiolla aina tiedosteta. Siksi on tärkeää, että pidämme ihmiset mukana työelämässä – kuntoutus on tässä avainasemassa.

Kuntoutuksessa onnistutaan yhdessä

Työelämään palaaminen sairauden tai tapaturman jälkeen edellyttää aktiivista panosta, eteenpäin katsovaa asennetta ja tahtotilaa niin työntekijältä kuin työnantajalta. Me olemme prosessissa apuna ja tukena.

Työntekijän omalla motivaatiolla palata töihin tai tarvittaessa kouluttautua uuteen tehtävään tai uudelle alalle on ennen kaikkea suuri merkitys. Aina ei välttämättä heti tiedosteta, paljonko työvuosia olisi vielä jäljellä. Tapaturman tai sairastumisen hetkellä tulisi pystyä ajattelemaan myös nykyhetkeä pidemmälle: mitä voisin ja haluaisin tulevina vuosina vielä tehdä? Työ ei välttämättä ole samaa kuin ennen, kuntoutuksen kautta voi löytyä myös uusia polkuja. Kuntoutustoiminnassa tavoitteena on löytää kullekin mielekäs, omaa työkykyä vastaava tehtävä.

Katse työkyvyssä, ei työkyvyttömyydessä

Näkemys uusien työtehtävien löytymisestä voi joskus olla kapea: jos omasta yksiköstä tai organisaatiosta ei löydy sopivaa tehtävää, ei välttämättä osata katsoa laajemmalle. Tähän auttaa, että tunnetaan kuntoutuksen eri mahdollisuudet ja tunnistetaan työntekijän potentiaali, sekä osataan ja halutaan näitä aktiivisesti hyödyntää. Mikäli omasta organisaatiosta ei löydy sopivaa työtä, voidaan kuntoutuksessa uusia mahdollisuuksia selvittää myös laajemmin. Millaista osaamista henkilöllä on, miten sitä voisi päästä hyödyntämään? Sen sijaan että keskitytään vain rajoitteisiin, tulisi nähdä myös kyvyt ja mahdollisuudet.

”Maailman parhaassa hallinnossa työntekijä nähdään organisaation voimavarana, jota kannattaa vaalia. Ammatillisessa kuntoutuksessa katse on työkyvyssä, ei työkyvyttömyydessä.”

Me Valtiokonttorin ja Kevan kuntoutusasiantuntijat olemme tukena ja sparraajina koko kuntoutusprosessin ajan, aina kuntoutustarpeen kartoituksesta mahdolliseen uudelleenkouluttautumiseen ja uuden uran alkuun. Apuna matkan varrella toimivat myös työterveyshuolto ja muut yhteistyötahot, kuten sovitut palveluntuottajat.

Matalalla kynnyksellä kuntoutukseen

Kuntoutuksen onnistumisen kannalta on myös tärkeää tunnistaa ajoissa henkilöt, joilla on oikeus ja tarve kuntoutukseen. Varhaisella puuttumisella voidaan saada kiinni työntekijästä, joka on vaarassa pudota pois työelämästä työkyvyttömyyden vuoksi. Suunnan kääntäminen on helpompaa, jos tilanteeseen reagoidaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Niin työterveyshuollolla kuin työntekijää lähellä olevalla esimiehellä pitäisi olla valmiudet ja kyky seurata työntekijöiden jaksamista ja työkykyä sekä näissä tapahtuvia muutoksia, ja tarvittaessa puuttua tilanteeseen. Tukea ja koulutusta kuntoutustarpeen tunnistamiseen ja muihin kuntoutukseen liittyviin saa meiltä Valtiokonttorista ja Kevasta. Esimerkiksi valtion digitaalisesta oppimisympäristöstä eOppivasta ja Kevan Oppimisympäristöstä löytyy myös hyvää koulutusmateriaalia esimiehen työn tueksi.

Terve ihminen löytää usein itse oman polkunsa työelämässä. Sairastuneelle töihin palaaminen tai uuden suunnan löytäminen taas voi olla raskaampi urakka. Siitä ei kuitenkaan tarvitse selvitä yksin. Tukea, ohjausta ja neuvontaa on tarjolla niin työntekijöille ja työnantajille kuin työterveyshuollon asiantuntijoille. Kuntoutusmahdollisuuksien selvittäminen ei myöskään ole mistään pois: se ei esimerkiksi estä muiden etuuksien saamista, eikä kuntoutuksen toimenpiteet maksa mitään niihin oikeutetuilta.

Asioiminen kanssamme on helppoa, ja puoleemme kannattaa kääntyä matalalla kynnyksellä. Päätökset pyritään tekemään nopeasti ja ketterästi, jotta töihin palaaminen tai uuteen kouluttautuminen on mahdollisimman helppoa. Tässä auttaa hyvä yhteistyö niin työnantajien, työterveyshuollon kuin muiden yhteistyötahojen kanssa.

Yhdessä eteenpäin katsoen voimme saavuttaa yhteisen tavoitteemme: pidetään ihmiset kunnossa ja töissä. Maailman paras hallinto ei voi toimia ilman hyviä ja hyvinvoivia työntekijöitään.

Sanna Länkelä
Kuntoutusasiantuntija
Valtiokonttori
sanna.lankela (at) valtiokonttori.fi

Mervi Rask-Kalliomäki
Kuntoutusasiantuntija
Keva
mervi.rask-kalliomaki (at) keva.fi

Seuraa Valtio Expon kuulumisia ja keskustelua: www.valtioexpo.fi | Twitterissä: #valtioexpo