Tutkimusjohtaja Harri Laihonen

Tutkimusjohtaja (PhD, KTM) Harri Laihonen on tutkinut ja opettanut tietojohtamista eri yliopistoissa 15 vuotta. Hän on tänä aikana kiertänyt aktiivisesti tietojohtamisen lähettiläänä pitkin Suomea luennoimassa, kouluttamassa sekä konsultoimassa tietojohtamisesta ja tiedon hyödyntämisestä.

Laihonen on ollut mukana kymmenissä tutkimus- ja kehittämishankkeissa, joissa on kehitetty mittauskäytäntöjä ja edistetty tiedolla johtamista niin yrityksissä, julkisella kuin myös kolmannella sektorilla. Näissä hankkeissa kiinnostuksen kohteet ovat vaihdelleet tietotyön tuottavuudesta ja sen mittaamisesta laajoihin palvelujärjestelmien hybridihallinnan kysymyksiin.

Tutkimuksellisesti Laihosta kiinnostaa tiedon moniulotteinen rooli yksilöiden valintojen, organisaatioiden menestyksen ja yhteiskunnan kukoistuksen takana. Hän on sitä mieltä, että jokainen meistä on tietojohtaja ja tietojohtamisen hyödyt konkretisoituvat vasta, kun hyödynnämme tietoa.

Harrin ajatuksia voit lukea lisää osoitteessa tietovirta.wordpress.com