LT ja neurologian erikoislääkäri Janne Leinonen

Lääketieteen tohtori ja neurologian erikoislääkäri Janne Leinonen aloitti Kevassa 1.1.2019 perehtymisjaksolla ja siirtyy eläkelaitoksen johtajaylilääkäriksi 1.7.2019. Hän on ollut sivutoimisesti Kevan asiantuntijalääkäri vuodesta 2015 lähtien.

Ennen nykyistä tehtäväänsä hän on työskennellyt muun muassa Valtiokonttorin ylilääkärinä, sosiaali- ja terveydenhuollon lupa- ja valvontavirasto Valvirassa, Helsingin yliopistollisessa keskussairaalassa sekä Tampereen yliopistollisessa sairaalassa. 

Leinosella on laaja kokemus vakuutusläärinä toimisesta sekä vakuutuslääketieteen alasta. Hän toimii myös Vakuutuslääkärien Yhdistys ry:n puheenjohtajana.