Kevan toimitusjohtaja Timo Kietäväinen

Timo Kietäväinen on toiminut Kevan toimitusjohtajana toukokuusta 2016 lähtien.

Sote- ja maakuntauudistus, työeläkealan monet haasteet sekä digitalisaatio haastavat Kevaa muutokseen. Kietäväisen johdolla Keva on lähtenyt uudistusten tielle pyrkimyksenään varmistaa julkisen alan työeläkelaitoksen osaaminen ja kilpailukyky kaikissa olosuhteissa