Hallintopolitiikan alivaltiosihteeri Päivi Nerg

Päivi Nerg on toiminut valtiovarainministeriön hallintopolitiikan alivaltiosihteerinä  tammikuusta 2018. Hänen tehtävänään on johtaa ja sovittaa yhteen valmistelua hallintopolitiikan koordinaatioalueella sekä johtaa koordinaatioalueen virastojen ja yhtiöiden strategista ohjausta.

Nerg johtaa aluehallintovirastojen, maistraattien, Tilastokeskuksen, Valtiokonttorin, Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen (Palkeet), Valtion tieto-ja viestintätekniikkakeskuksen (Valtori) ja Väestörekisterikeskuksen tulosohjausta sekä Senaatti-kiinteistöjä koskevien asioiden valmistelua.

Ennen nykyistä tehtäväänsä Nerg toimi yli viisi vuotta sisäministeriön kansliapäällikkönä. Vuosina 2009–2012 Nerg toimi valtiovarainministeriön hallinto- ja kehitysjohtajana. Tätä ennen hän on työskennellyt Kuopion yliopistossa sekä tehnyt työuraa myös yritysmaailmassa.